Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos privatumo politika interneto svetainės lankytojams

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 m. kovo 25 d.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla (toliau – Mes, Mokykla) rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo taisykles, tvarkydami Jūsų duomenis, kuriuos renkame Mokykloje.

 1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

 Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 9 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Mokyklą, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano duomenų tvarkymą?

 Mes esame Jūsų duomenų valdytojas: Vilniaus Balio Dvariono Dešimtmetė muzikos mokykla

Mūsų įstaigos kodas yra: 191662185
Mūsų adresas: T. Kosciuškos g. 13, Vilnius
Tel. Nr.: +370 52610765
El. p.: dvariono@gmail.com

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės dvarionomokykla.lt (toliau – „Svetainė“), užtikriname tinkamą jos veikimą bei ją tobuliname.

 1. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

 Mes nerenkame informacijos apie Jus, Jums naršant mūsų Svetainėje.

 1. Ar naudojate slapukus?

Tik funkcinius. Techninė saugykla arba prieiga yra griežtai būtina siekiant teisėto tikslo – sudaryti sąlygas naudotis konkrečia paslauga, kurios aiškiai paprašė abonentas arba naudotojas, arba tik tam, kad būtų galima perduoti ryšį elektroninių ryšių tinklu.

 1. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

 Informacija galime dalintis su mūsų paslaugų teikėjais, teikiančias mums Svetainės priežiūros ir palaikymo, slapukų palaikymo, Svetainės prieglobos (angl. hosting) paslaugas.

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

 Informacija už Europos Ekonominės Erdvės ribų nėra perduodama.

 Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją saugome kol naršote svetainėje.

 Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų Mokykloje?

 Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 11 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
 • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
 • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
 • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
 • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • nesutikti su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir saugojimu mūsų Mokykloje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu bei kompiuterio skaitomu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

 Kaip galite man padėti?

 Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į jį el. paštu dvarionomokykla@dat.lt.