Vizija ir misija

Misija

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos misija –  teikti  moksleiviams muzikinį išsilavinimą, ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybę.

Tikslas

Ugdyti savarankiškas ir kūrybiškas asmenybes, atsakingus piliečius, tautos kultūros perėmėjus ir tęsėjus.

Uždaviniai

Sudaryti galimybes kiekvienam vaikui atskleisti gabumus ir gebėjimus, tenkinti moksleivių kryptingus saviraiškos poreikius, puoselėti kūrybiškumą, tautinę ir kultūrinę savimonę, komunikacinius gebėjimus, skatinti saviugdą bei formuoti vertybines nuostatas.

Mokyklos etosas

Mokyklos bendruomenė atvira naujoms idėjoms, pažangi, šiuolaikiška, glaudžiai bendradarbiauja su kitomis šalies muzikos mokyklomis, dalijasi  gerąja patirtimi.

Mokykla turi savo veidą, vertinama ir didžiuojasi savo pasiekimais. Vyrauja demokratinė aplinka, vertinamas komandinis darbas, atsakomybės supratimas, profesinio tobulėjimo siekis.

Mokykla bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriumi, palaiko glaudžius ryšius su Vilniaus bei respublikos muzikos mokyklomis bei kitomis muzikinėmis institucijomis.

Mokyklos pedagogai kuria naujas ir saugo senąsias mokyklos tradicijas.