PARAMA

1,2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PARAMA

Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantysis nuo savo uždirbtų pajamų moka gyventojų pajamų mokestį (GPM). Pagrindinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas nuo 2019 metų yra 20 proc. Iš jų 1,2 proc. kiekvienas dirbantysis gali nukreipti savo nuožiūra ir skirti juos pasirinktam paramos gavėjui. Tokiu atveju minėtieji 1,2 proc. GPM nukeliauja tiesiai jūsų pasirinktam gavėjui, o ne į bendrą valstybės biudžetą.

Labai prašome paremti Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą, skiriant iki 1,2 proc. paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos.

Jūsų paramą planuojame panaudoti ugdymo priemonių įsigijimui,

ugdymo aplinkos gerinimui. 

1,2 proc. GPM paramą galite skirti iki 2023 m. gegužės 1 d.

Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e. būdu

per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

FORMA FR0512 

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

 Paramos gavėjas: Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191662185

Formoje FR0512 langelius pildote taip:

  • 1-4 langeliai – asmens duomenys
  • 5 langelyje – mokestinis laikotarpis (2022)
  • E1 langelyje – 2
  • E2 langelyje – 191662185
  • E3 langelyje – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
  • E4 langelyje – kiek procentų skiriate (1,2 proc.)
  • E5 langelyje – kokiam laikotarpiui skiriate paramą galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Iš anksto dėkojame.