*Mokinių atostogos

2023-2024 m. m.
Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 04 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 06 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – vasario 24 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 02 d. – balandžio 06 d.
Vasaros atostogos2024 m. birželio 01 d. – rugpjūčio 31 d.
2024-2025 m. m.
Rudens atostogos2024 m. spalio 28 d. – 2024 m. lapkričio 03 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 05 d.
LR ŠMSM 2024 07 10 įsakymo Nr. V-757 redakcija, įsigaliojo nuo 2024 07 11
Žiemos atostogos2025 m. vasario 17 d. – 2025 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2025 m. balandžio 22 d. – 2025 m. balandžio 27 d.
Vasaros atostogosSkiriamos pasibaigus ugdymo procesui

*Atostogų datos gali būti tikslinamos, keičiamos pasikeitus nenumatytoms situacijoms.