Mokinių atostogos

2023-2024 m. m.
Mokinių rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 04 d.
Mokinių žiemos (Kalėdų)2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 06 d.
Mokinių žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – vasario 24 d.
Mokinių pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 02 d. – balandžio 06 d.
Mokinių vasaros atostogos2024 m. birželio 01 d. – rugpjūčio 31 d.

*Atostogų datos gali būti tikslinamos, keičiamos pasikeitus nenumatytoms situacijoms.