Mokinių atostogos

2022-2023 m. m.
Mokinių rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. - lapkričio 5 d.
Mokinių žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. - 2023 m. sausio 7 d.
Mokinių žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. - vasario 18 d.
Mokinių pavasario (Velykų) atostogos2023 m. balandžio 11 d. - balandžio 15 d.
Mokinių vasaros atostogos2023 m. birželio 12 d. - rugpjūčio 31 d.
2023-2024 m. m.
Mokinių rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 04 d.
Mokinių žiemos (Kalėdų)2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 06 d.
Mokinių žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – vasario 24 d.
Mokinių pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 02 d. – balandžio 06 d.
Mokinių vasaros atostogosSkiriamos pasibaigus ugdymo procesui

*Atostogų datos gali būti tikslinamos, keičiamos pasikeitus nenumatytoms situacijoms.