Teisinė informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS
VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013-2022 METU STRATEGIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (Suvestinė redakcija)
REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KONCEPCIJA