Elektroninis dienynas


manodienynas.lt

Dėl elektroninio dienyno „Mano dienynas“ prisijungimo ir kitų iškilusių klausimų susijusių su dienynu, prašome kreiptis į mokyklos paskirtą atsakingą asmenį.

Nerijus Šlepetys nerijus.slepetys@gmail.com  mob. tel. +37067633667