Bendra informacija

TĖVELIŲ DĖMESIUI ! 

Remiantis sutarties su mokykla punktu 2.3.4.: mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja užtikrinti

saugų vaiko grįžimą iš mokyklos namo.

Mokytojas už mokinio saugumą atsako tik pamokų metu.

Tėvelių, globėjų, rūpintojų prašome vaikus pasiimti po pamokų laiku.

Mokyklos vadovybė