Koncertas, skirtas Motinos dienai

2024 m. balandžio 30 d. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje įvyko koncertas, skirtas Motinos dienai. Skambėjo patys nuostabiausi muzikos garsai skirti brangiausiam žmogui – MAMAI.

Juos dovanojo solistai Goda Andrejauskaitė (violončelė) mokytojas Jonas Armonas  ir Pranas Mackevičius (tūba) mokytojas Giedrius Steponaitis. Solistams akompanavo Linas Dužinskas.

Klausytojus sužavėjo ir gausybės aplodismentų sulaukė tarptautinių konkursų lauriatas choras ,,Viva Voce“. Choro vadovai Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas, chormeisterė Elvyra Pliopenė, koncertmeisteris Dainius Jozėnas.

Tegul jaunimas dainuoja, muzikuoja, bažnyčios skliautai aidi nuo muzikos garsų, o nuo puikiai atliktos muzikos grožio tegul visada šypsosi mūsų brangios Mamos!