Vadovybė

IRENA KARSOKIENĖ
Direktorė

  Pareigybių aprašas

 

Savaitės dienos
Priėmimo valandos
Pirmadienis10.00-12.00
Antradienis15.00-17.00
Trečiadienis14.00-16.00
Ketvirtadienis15.00-17.00
Kontaktai
Mob. tel. +370 615 82201
El. paštas: direktorebdmm@gmail.com

 

VAIDA BEINARIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadovauja lietuvių nacionalinių muzikos instrumentų, chorinio dainavimo, folkloro bei chorinio dainavimo bendrojo fortepijono, teorinių dalykų, ankstyvojo ugdymo metodinių grupių ugdomajam darbui.

 

Savaitės dienosPriėmimo valandos
Pirmadienis14.00-16.00
Antradienis14.00-16.00
Trečiadienis14.00-16.00
Ketvirtadienis14.00-16.00
Penktadienis12.00-14.00
Kontaktai
Tel. +370 5 262 78 58
Mob. tel. +370 688 19375
El. paštas: v.beinariene.bdmm@gmail.com

LEOKADIJA BUCHMALECIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadovauja styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas,
klasikinė gitara), fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

 

Savaitės dienosPriėmimo valandos
Pirmadienis
Antradienis15.00-17.00
Trečiadienis15.00-17.00
Ketvirtadienis10.00-12.00
Penktadienis
Kontaktai
Tel. +370 5 261 19 89
Mob. tel. +370 686 52702
El. paštas: leokadijabuch@gmail.com

 

IEVA ŠATAITĖ-DAILIDIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadovauja pučiamųjų instrumentų, džiazo ir populiariosios muzikos, bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

Svaitės dienosPriėmimo valandos
Pirmadienis10.00-13.00
Antradienis11.00-13.00
Trečiadienis11.00-13.00
Ketvirtadienis11.00-13.00
Penktadienis13.00-15.00
Kontaktai
Mob. tel. +370 613 28844
El. paštas: i.dailidiene.bdmm@gmail.com

ILONA MEŠKIENIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadovauja akordeono, vokalo metodinių grupių ugdomajam darbui.

Svaitės dienosPriėmimo valandos
Pirmadienis16.00-18.00
Antradienis12.00-14.00
Trečiadienis12.00-14.00
Ketvirtadienis12.00-14.00
Kontaktai
Mob. tel. +370 686 39171
El. paštas: ilona.mesk@gmail.com

SNIEGUOLĖ KLIUNKIENĖ
Projektų ir metodinės veiklos koordinatorė

KONTAKTAI
Mob. tel. +370 686 49980

El. paštas: snieguolekliunkiene@gmail.com

 

 

 

GINTAUTAS ŽEMAITIS
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Atsakingas už mokyklos ūkinę-techninę dalį,
techninio personalo darbuotojų atliekamų darbą.

Kontaktai
Tel. +370 5 261 75 98
Mob. tel. +370 676 12399
El. paštas: zemaitis.gintautas@gmail.com