Mokestis už ugdymą

Svarbi informacija susijusi su mokesčiu už mokslą sistemoje https://svietimas.vilnius.lt
Tėvai (globėjai, rūpintojai) sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/  vienoje vietoje gali matyti savo vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, mokėjimus; savo vaikų, lankančių neformalaus ugdymo įstaigas (būrelius) mokėjimus; valdyti sutikimus dėl kvitų (sąskaitų) gavimo el. paštu.

Prie sistemos reikia jungtis per elektroninius valdžios vartus.
   Detalesnė informacija pateikta nuorodoje

*****

Mokestis už 2024 m. BALANDŽIO mėn. ugdymą
Informuojame, kad jau yra suformuoti mokėjimo kvitai už 2024 m. BALANDŽIO mėn. ugdymą.

Mokėjimo kvitus per užsakytą paslaugą gausite:
į savo el. paštą arba prisijungus per sistemą https://svietimas.vilnius.lt/  – 2024-05-10 d.
E.sąskaitą per AB Luminor ar AB Swedbank banką  – 2024-05-15 d.

Už 2024 m. BALANDŽIO mėn. ugdymą reikia sumokėti vėliausiai iki 2024-05-20 dienos.

*****

Už 2024 m. GEGUŽĖS mėn. ugdymą mokėjimo kvitus per užsakytą paslaugą gausite:
į savo el. paštą arba prisijungus per sistemą https://svietimas.vilnius.lt/  – 2024-06-10 d.
E.sąskaitą per AB Luminor ar AB Swedbank banką  – 2024-06-15 d.

Už 2024 m. GEGUŽĖS mėn. ugdymą reikės sumokėti vėliausiai iki 2024-06-20 dienos.

*****

Mokestį už ugdymą ugdytiniai (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai) moka už kiekvieną ugdymo mėnesį. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Jeigu turite galimybę, galite sumokėti už kelis mėnesius ar pusmetį iš karto, taip yra patogiau ir paprasčiau. Nereikės mokėti kiekvieną mėnesį ir sekti mokėjimo terminus bei jų nepraleisti.

Mokslo metus sudaro:
I pusmetis (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn.)

II pusmetis (sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn.)

*****
SVARBU. Nesumokėjus mokesčio už ugdymą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, Mokyklos vadovas įsakymu gali pašalinti ugdytinį iš Mokyklos apie tai įspėjęs tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu prieš 5 darbo dienas.

Nesumokėjus už ugdymą, įstaiga turi teisę kreiptis į antstolius dėl skolos išieškojimo.
Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

*****
Prašome atkreipti dėmesį. Mokėjimo kvitai už suteiktas paslaugas ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) nėra teikiamos, juos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali matyti sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ arba užsisakyti E.sąskaitas LR bankuose (AB Luminor ir AB Swedbank).
Instrukcijos pateiktos nuorodoje:

   E-sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB „Swedbank”
   E-sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke „Luminor“
   https://svietimas.vilnius.lt

*****

Mokestis už kiekvieno ugdytinio ugdymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu, pagal kiekvienam ugdytiniui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą.
Mokant už ugdymą būtina nurodyti įmokos ir mokėtojo kodą, priešingu atveju mokestis neįskaitomas. Jeigu yra galimybė įrašyti vaiko vardą ir pavardę, ir už kurį mėnesį mokate.
Gavėjas: 300035837 Biudžetinė įstaiga „Skaitlis”
Įmokos, mokesčio kodas – 41560
Mokėtojo kodas – nurodytas kvite (jis toks pats, nekintantis, kaip ir už praeitų mėn. ugdymą)
Mokestį už mokslą galite apmokėti: AB Luminor interneto banke (už paslaugas), AB Swedbank interneto banke (per įmokų ir mokesčių krepšelį), AB SEB interneto banke (per įmokas ir mokesčius).
Mokant iš kitų, čia nenurodytų bankų, prašome mokėti į AB SEB banko sąskaitą Nr. LT047044060004261624

*****
Visais klausimais susijusiais su mokesčiu už mokslą
prašome kreiptis el. paštu:  mokestisuzmoksla@gmail.com

 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokesčio už mokslą tvarka, mokesčio kaina ir lengvatų taikymas.
Nauja tvarka dėl mokesčio už ugdymą teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas 2023-09-01_ nauja redakcija Nr. 1-82
Prašymai dėl lengvatų taikymo:
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą turinčiam neįgalumą
Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą
Prašymas dėl 50 proc. dydžio mokesčio už ugdymą taikymo
Prašymas dėl lengvatinio 12.00 eur per mėnesį mokesčio už ugdymą taikymo