Skelbimai

Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2023-02-08 Nr. 30-354/23 „Dėl leidimo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai viešo konkurso būdu išnuomoti negyvenamąsias patalpas, esančias T. Kosciuškos g. 13, Vilniuje“, 

VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĖ MUZIKOS MOKYKLA nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. išnuomoja penkeriems metams viešo konkurso būdu 1 (vieno) kv. m negyvenamųjų patalpų ploto dalį Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu mokyklos patikėjimo teise valdomame, naudojamame ir disponuojamame pastate (unikalus Nr. 1097-1010-6013, pažymėtas plane indeksu 1-114A), esančiame T. Kosciuškos g. 13, LT-01100 Vilniuje, vienam kavos aparatui pastatyti. Pradinis vieno mėn. nuompinigių dydis 30 (trisdešimt) Eur., laimėtoju bus pripažintas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. 

Viešo nuomos konkurso sąlygose:

2.1. konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);

2.2. konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);

2.3. konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);

2.4. nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos aparato priežiūrą, tinkamai jį eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;

2.5. aparatas turi būti eksploatuojamas laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;

2.6. mokykla suteikia teisę nuomininkui naudotis elektros energija;

2.7. nuomininkas privalo pateikti mokyklai aparato techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu mokykla išrašys sąskaitą faktūrą;

2.8. nuomininkas turi atsakyti už kavos kokybę, užtikrinti jos atitiktį higienos normoms;

2.9. patalpų plotai kavos aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui;

2.10. nuomininkas turi užtikrinti, kad:

2.10.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

2.10.2. būtų galima pasirinkti cukraus kiekį – daugiau, mažiau, be cukraus;

2.10.3. aparatas klientams duotų grąžą;

2.10.4. kavos kaina iš aparato nuo 0.50 Eur iki 1.20 Eur. 

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos nuo 2023-05-25 iki 2023-06-02 d. 17:00 val.

adresu: T. Kosciuškos g. 13, LT-01100 Vilnius, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai.

PASTABA. Būtina užrašyti ant voko nuomojamas patalpų plotas kavos aparatui.

Vokai plėšiami – 2023-06-05 d. 10:00 val.

Rezultatai skelbiami 2023-06-05 d. 14:00 val.

Apie konkurso rezultatus konkurso nugalėtoją ir dalyvius informuosime el. paštu.

Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą ir (ar) dėl apžiūros kreiptis į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pavaduotoją ūkio reikalams Gintautą Žemaitį tel.: +37067612399 arba el. paštu zemaitis.gintautas@gmail.com

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

https://www.dvarionomokykla.lt/