Sveikiname mūsų mokyklos Lietuvių nacionalinių muzikos instrumentų orkestrą!

Sveikiname mūsų mokyklos Lietuvių nacionalinių muzikos instrumentų orkestrą laimėjus I vietą ir nominaciją gausiausiam kolektyvui VII Tarptautiniame Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų konkurse. Nuoširdžiai dėkojame už nuoširdų darbą orkestro vadovams Nerijui Martinaičiui ir Rūtai Jonynienei.