Tęstinis edukacinis projektas „Klavyrinės muzikos žanrai”

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono dalyko metodinė grupė kviečia dalyvauti tęstinio edukacinio projekto „Klavyrinės muzikos žanrai” trečiosios programos renginiuose, skirtuose neprograminės fortepijoninės pjesės žanrui:

  Edukacinio projekto nuostatai

Vilniaus m. muzikos mokyklų fortepijono metodinių grupių
moksleivių bendrame koncerte „Fortepijoninių pjesių paletė“
2023 m. kovo 14 d.

SEMINARE
„Pjesių įvairovė jaunųjų pianistų repertuare įtraukiojo ugdymo galimybių ir iššūkių kontekste“
2023 m. kovo 16 d.

 Nuoroda registracijai
   https://bit.ly/3L8xIBw 

Detali informacija skelbiama internetinėje svetainėje dvarionomokykla.lt

Kontaktiniai asmenys:
Daina Kavaliauskienė +3706875546, kavaliauskienedaina@gmail.com
Jelena Augaitienė +37061516750, jelena.augaitiene@gmail.com