Edukacinis koncertas „Mano miestui”

Tęsdami tradiciją pažindinti vaikus su įvairiomis Vilniaus miesto koncertinėmis salėmis, vasario 2 dieną koncertavome Čiurlionio namuose. Edukacinis meninis projektas „Mano miestui“ – pats pavadinimas kalba už save:  mokytojos Elvyros Pliopienės pateikti įdomūs ir iškalbingi muzikiniai faktai, chorinio dainavimo bendrojo fortepijono skyriaus moksleiviai meniškai audė sudėtingos polifoninės muzikos gijas. Nuotraukose atsispindi puikus pavakarys ypatingos auros Čiurlionio namuose su chorinukais ir jų tėveliais.