Sveikiname III-ojo respublikinio jaunųjų stygininkų konkurso „Pavasario styga” laureatus!

Dovydą Vipartą, 2 kl., smuikas – I vieta

 Gintarę Vipartaitę, 2 kl., smuikas – I vieta

 Mokytoja Danutė Serbentienė

Koncertmeisterė Elvyra Knižnikovaitė – Būrė