Luko koncertai

2024 metų balandžio-gegužės mėnesiais įvyko Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 2 klasės mokinio Luko Ališausko koncertai-rečitaliai Lietuvoje. Nuskambėjo net trijų spalvų koncertai skirtinguose Lietuvos miestuose! Luko violetinis koncertas buvo surengtas balandžio 22 dieną Skuodo kultūros centre, kur Luko, jo sesės Akvilės Ališauskaitės, lydinčių muzikų – tėvelių Aistės Bružaitės (kanklės) ir Egidijaus Ališausko (birbynė), pianistės Juditos Ūksaitės – klausėsi Skuodo krašto žmonės. Koncertą vedė mylima Luko dainavimo mokytoja Sonata Kudžmienė. Vėliau Lukas su savo komanda keliavo į Mažeikių Henriko Nagio biblioteką, kur balandžio 23 dieną nuaidėjo Luko oranžinis koncertas. Paskutinis – Luko baltas koncertas – kvietė klausytojus gegužės 7 dieną į Vilniaus Karininkų Ramovės fojė. Kiekviename koncerte Lukas ne tik dainavo, bet ir grojo birbyne (mokytojas Nerijus Martinaitis), taip parodydamas savo unikalumą ir universalumą muzikoje. Labai džiugu, jog Lukas yra sukaupęs jau nemažą patirtį scenoje, dalinasi savo atliekama muzika kartu su savo šeima, taip pat ir toliau stengiasi ir tobulėja Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.

Lukas yra dėkingas savo mokytojams – Sonatai ir Nerijui, kurių deka augina talentą ir mokosi vis profesionaliau suprasti muziką. Taip pat jis taria AČIŪ visiems, kurie jį palaiko ir skatina eiti pirmyn!