Vokalo metodinė grupė

Vokalo metodinės grupės pirmininkė – mokytoja ekspertė Laima Domikaitė Kvaraciejienė.

Vokalo metodinė grupė įsteigta 2011 m.,  direktorės Irenos Karsokienės iniciatyva.

Metodinės grupės mokytojai: Danutė Buklerevičiūtė, Regina Burakauskienė, Laima Domikaitė Kvaraciejienė, Dalia Dubietytė, Sonata Kudžmienė, Daina Lazauskienė, Vilhelma Mončytė, Rasa Rapalytė, Giedrė Rimšaitė, Alfonsas Penikas, Raimonda Tallat-Kelpšaitė – Cinauskienė, Birutė Dambrauskaitė, Stasys Šaltenis, Vaidas Urmilevičius.

Norintys mokytis solinio dainavimo dalyko gali pasirinkti dainavimo stilius: klasikinį, estradinį, džiazo vokalinį ansamblį.

Vokalo metodinėje grupėje dirba puikūs, kompetentingi, pedagogai profesionalai, operos solistai, baigę mokslus LMTA, Grazo (Austrija) akademijoje, stažavęsi daugelyje pasaulio šalių.

Mokykloje puikiai dirba džiazo ansamblių vadovė – Giedrė Rimšaitė („Fantastic” ir „Mini Džiaz”). Ansambliai įvairių respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatai. Vokalinis ansamblis „Mini Džiaz”, vadovaujamas Giedrės Rimšaitės – 2018 m., 2020 m. televizijos konkurso „Dainų  dainelė“ laureatas.

Dainavimo mokytojai domisi naujomis metodikomis, todėl kelia kvalifikaciją, patys skaito pranešimus respublikiniuose ir tarptautiniuose seminaruose, veda atviras pamokas, dalinasi patirtimi. Kiekvienais metais vyksta Metodinės savaitės, kurių metu pristatomi nauji leidiniai, pvz.: mokytoja Daina Lazauskienė pristatė puikų dainų rinkinį „Vaivos juosta“ – mokytojų „Metodinėje savaitėje“, kurį koordinavo  direktorė Irena  Karsokienė (2022-02-17). Direktorė Irena Karsokienė inicijavo  ir italų dainininkės Lauros Brioli  meistriškumo pamokas. Primadona dirbo su vokalo metodinės grupės mokiniais. Seminare dalyvavo Lietuvos muzikos mokyklų mokytojai.

Pedagogai kviečiami vesti seminarus LMTA (pedagoginė praktika būsimiems solistams). Mokytojai yra LMTA studentų pedagoginės praktikos mentoriai (Regina Burakauskienė, Arūnas Navakas).

Dauguma mokytojų respublikinių, tarptautinių konkursų vertinimo komisijų nariai: Ispanijoje–Sonata Kudžmienė; Italijoje, Suomijoje, Latvijoje – Laima Domikaitė Kvaraciejienė; Lietuvoje–Vilhelma Mončytė, Daina Lazauskienė, Rasa Rapalytė, Danutė Buklerevičiūtė.

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad daug motyvuotų moksleivių, baigę mūsų vokalo specialybę, įstoja į LMTA solinio dainavimo specialybę, į Olandijos, Italijos aukštąsias muzikos mokyklas.

TV konkurso „Dainų dainelė” laureatų mokytojai: R. Rapalytė, R. Tallat- Kelpšaitė, S. Kudžmienė, L. Domikaitė, D. Dubietytė, G. Rimšaitė, St. Šaltenis.

Jaunieji vokalistai yra tarptautinių konkursų laureatai: Romoje, Suomijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Tokijuje, Lietuvoje, JAV (mokytojos L. Domikaitės), Rygoje, Liepojoje, Krokuvoje, Vienoje, Italijoje (mokytojos R. Tallat-Kelpšaitės), Graikijoje, Ispanijoje, Lenkijoje (mokytojos D. Buklerevičiūtės), Ispanijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje (mokytojos S. Kudžmienės), Italijoje, Astanoje, Ukrainoje (mokytojo Stasio Šaltenio).

Per 2020-2022 metus tarptautinių konkursų vyko įvairiose šalyse, iš jų net 22 konkursai, kuriuose dalyvavo ir laimėjo didelis skaičius mūsų vokalistų. Lietuvoje mokytojų: V. Mončytės, D. Dubietytės, D. Lazauskienės mokiniai.

Kotryna Juodzevičiūtė (mokytoja R. Tallat-Kelpšaitė) – TV projekto „Lietuvos balsas” nugalėtoja, „Vaikų balso”, bei kitų TV projektų „Dainuok su manimi” dalyvė.

Paskutiniai TV projektai: „Dainų Dainelė” ir TV projektas „Lietuvos balsas. Kartos” dalyviai – mūsų metodinės grupės moksleiviai.

TARPTAUTINIA PROJEKTAI

Vokalo metodinė grupė bendradarbiauja su Lenkijos Goldapo miesto muzikos mokykla. Mūsų mokyklos moksleiviai koncertavo Goldap mieste ir svetingai lenkų moksleivius sutikome mūsų mokykloje.
Tarptautinis projektas Valdovų rūmuose, kur kiekvienais metais vyksta Tarptautinis senovinės muzikos festivalis – seminaras. Seminaro metu mokiniai mokosi  atlikti  renesanso, baroko epochų muziką.
Su Rygos lietuvių mokyklos bendruomene (tarptautinio vokalistų konkurso “Rigasymphony” metu, mokiniai ir mokytojai kviečiami padainuoti ir pabendrauti, pasidalinti patirtimi).
Bendradarbiavimas su Jūrmalos ir Daugpils muzikos mokyklomis.

RESPUBLIKIAI EDUKACINIAI TĘSTINIAI PROJEKTAI

Nuo 2012 metų bendradarbiaujame su Lietuvos Mokslų akademija, kur renginių metu, mūsų mokyklos vokalistai koncertuoja.
Šiais metais 2022 m. vyko Lietuvos mokslų akademijos, Alantos amatų mokyklos ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos solistų popietė, Alantos dvare.
Su Pilaitės bažnyčios klebonu Ričardu Doveika, kiekvienais metais organizuojamas koncertas, skirtas mamyčių dienai „Iš širdies į širdį” (dalyvauja vokalistai ir jaunučių choras).
Su Vilniaus miesto savivaldybės Žirmūnų biblioteka (vyksta parodos ir koncertuoja vokalistai). Rericho reprodukcijos parodos atidaryme dainavo mokytojos R. Tallat-Kelpšaitės mokiniai.
Patys gabiausi moksleiviai yra pristatyti mokyklos ir pasiūlyti Lietuvos muzikų rėmimo fondo, apdovanoti LR Prezidentūroje (mokytojos R. Tallat-Kelpšaitės mokinė Malgožata Minkel už tarptautinį konkursą Rygoje “Rigasymphony“ Grand Prix, mokytojos L. Domikaitės mokinė Rugilė Klimaitytė „International vocal competition Tokyo”-1vieta) už laimėtus tarptautinius konkursus, garsinant Lietuvą.

Mažuoju Šv. Kristoforu (apdovanojimas, skirtas gabiausiems, aktyviausiems Vilniaus miesto moksleiviams, kurie savo pasiekimais mokslo, meno, savanorystės srityse garsina Vilnių. Apdovanojimas įsteigtas Vilniaus miesto savivaldybės, Kovo 11 d. miesto Rotušėje. Apdovanojimas įteiktas Vilniaus mero. 2020 ir 2021 m. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivės Eva Ravluševič ir Agata Minkel (mokytoja Raimonda Tallat- Kelpšaitė) buvo apdovanotos „Mažojo Kristoforo“ statulėlėmis.

Moksleivės: P. M. Minkel (mokytoja R. Tallat-Kelpšaitė) apdovanota už tarptautinius konkursus Lenkijoje, „Viva Scarlatti” Lietuva – Italija, plačią koncertinę veiklą ir J. Vaitoškaitė (mokytoja L. Domikaitė) už tarptautinius konkursus “Primavera Romania”, ”International competition Melos”-Vatikano akademijos salėje, “Rigasymphony”-1vieta, I vietą X Vilniaus miesto Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje, koncertinę veiklą.

Mokykloje vyksta teminiai vakarai – pagerbti kompozitorius: M. Vaitkevičių, A. Raudonikį, B. Gorbulskį, direktorės I. Karsokienės inicijuoti projektai, bendradarbiaujant su Vilniaus Kolegijos menų fakultetu „Iš miuziklo istorijos“, bei   projektas su Valstybine filharmonija Trakų pilies menėje „Muzika ant vandens”. Vokalistai dalyvauja Ukrainos, Kazachstano, Rumunų, Gruzinų, Azerbaidžano, Lenkijos, Prancūzų ambasadų renginiuose, kur atlieka dainas originalo kalba.

KONCERTAI – RENGINIAI

Vokalo skyriaus mokiniai koncertuoja: Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Italijoje, LR Prezidentūroje, LR Seime (per sausio 13 d., bei vasario 16 d. minėjimus), įvairiose ministerijų organizuojamuose renginiuose, filharmonijoje, LVNOBT „Dainų dainelės” laureatų koncertai, moksleiviai dalyvauja ir LVNOB teatro spektakliuose (M. Narbut – mokytojos Reginos Burakauskienės mokinys), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Mokslų Akademijoje, įvairiose koncertinėse salėse. Sakralinės muzikos koncertai įvairiose Lietuvos, bei užsienio (Turkijos, Romos, Rygos) salėse, bažnyčiose. Mokytojų dienos proga vokalistai sveikina Mokytojus, koncertuodami Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Kiekvieną vasarą vyksta klasikinio dainavimo vasaros akademijos: Palangoje (po seminaro vyksta dalyvių koncertas Kurhauze); Birštone – LMTA dėstytojų ir pedagogų iš užsienio (po seminaro koncertas Birštono kurhauze), kurį organizuoja Lietuvos muzikų sąjunga;  Druskininkuose, kur vyksta konkursas, seminaras, atviros pamokos; Kintų festivalyje, kur koncertuoja po seminaro miestelio restauruotoje bažnyčioje. Moksleiviai ir pedagogai vasaros akademijose semiasi naujų žinių ir patirties, dirbdami su tarptautine vokalistų komanda, bei Lietuvos klasikinio dainavimo elitu.

APIE MUS RAŠO

Menu akimirką žavingą. Regina Šilinskaitė „Toks mano gyvenimas“

   Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro išleistame 2022/4 žurnale „BRAVISSIMO“ straipsnis su operos soliste bei Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vokalo dalyko mokytoja REGINA BURAKAUSKIENE.

« 2 »