Violončelės metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkas Ernestas Ramelis.

Metodinės grupės mokytojai violončelininkai – T. Kuc, I. Čepulkovska, T. Ramančiūnas, E. Ramelis, V. Tamašauskienė, J. Armonas, G. Pyšniak, L. Silickas, ir mokytojai kontrabosininkai – A. Puidokas ir  D. Jovaiša.

Violončelės metodinės grupės mokytojai ir moksleiviai rengia miesto, šalies ir tarptautinius projektus, koncertus, festivalius bei konkursus, taip propaguodami violončelės instrumentą ir mokymasi juo muzikuoti.

Eilę metų rengiamų miesto, respublikinių ir tarptautinių konkursų ir festivalių svečiai – Lenkijos Gdynės m. muzikos mokyklos „Muzika Sacra“ mokytoja J. Rudka-Stefaniak, žinomi šalies violončelininkai, dėstytojai, mokytojai: LMTA styginių katedros vedėjas, profesorius R. Armonas, Vilniaus konservatorijos dėstytojas V. Kaplūnas, M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokytoja ekspertė R. Kalnėnaitė, dabar jau šviesios atminties mokytojai ekspertai – A. Palšauskas ir  R. Armonas, LMTA prof. S. Sondeckienė.
Parengta „Violončelės specialybės diferencijuota ugdymo programa dešimtmetėms muzikos mokykloms“. Programą sudarė V. Simaitienė.
I. Karsokienė išleido ir redagavo J. Jevstratov „Kūriniai violončelei“.
Mokytoja T. Kuc išleido 2 gaidų rinkinius: B. Dvariono „Pjesės“ (pritaikyta violončelei) ir „Pjesės violončelininkų ansambliui“.
Papildyta „B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kontraboso specialybės programa“. Programą sudarė A. Puidokas.
Parengta „Dešimties metų violončelės specialybės saviraiškinio ugdymo programa“. Programą sudarė: 1–2–3–4 mokymo metų – mokytoja metodininkė I. Čepulkovska;
5–6–7 mokymo metų – vyr. mokytojas E. Ramelis, vyr. mokytoja V. Serbentienė;
8–9–10 mokymo metų – mokytoja ekspertė T. Kuc, mokytoja ekspertė V. Simaitienė.

Mokytojas E.Ramelis išleido natų rinkinį :Linksmos pjesės violončelei“.
Skyriaus mokiniai plačiai koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose. Jie griežė Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus kongresų rūmuose, LR Seimo rūmuose, LR Prezidentūroje, LTV, Klaipėdos menų fakultete, LMTA, Kauno I-oje ir A. Kačanausko muzikos mokyklose, Vilniaus paveikslų galerijoje, M. K. Čiurlionio namuose ir kitose koncertinėse erdvėse.
Ypatingo dėmesio violončelininkų bendruomenėje sulaukia tęstinis projektas „Opus Cello”. Tai beveik kasmet vykstančių ir pamečiui besikeičiančių festivalių ir konkursų seka, jau spėjusi išsikovoti miesto ir šalies violončelininkų tarpe rimtų renginių reputaciją. Dalyvauti „Opus Cello“ renginiuose susirenka iki šimto, kartais ir daugiau Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų violončelininkų ir kitų specialybių mokinių. Renginių metu  vyksta metodiniai aptarimai, dalijimasis patirtimi, žiniomis, iškeliamos ir sprendžiamos violončelės dalyko mokymo problemos. Džiugina didėjantis mokinių skaičius, norinčių mokytis groti violončele.

Mokytojo Glebo Pyšniako iniciatyva vasarą surengiamas festivalis – akademija „Ars SummerFest” (2019 įvyko IV festivalis). Projekto metu metodines žinias ir patirtį perteikia žymiausi Europos ir Lietuvos pedagogai.

Violončelės dalyko mokiniai laimėjo ir toliau laimi nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų vardus nacionaliniame B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurse, tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Sąskambiai”, tarptautiniame Viktoro Radovičiaus konkurse, respublikiniame konkurse „Cello virtuoso”, respublikiniame konkurse „Mano violončelė” ir daugelyje kitų.