Violončelės metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkas Ernestas Ramelis.

Metodinės grupės mokytojai: I. Čepulkovska, T. Kuc, A. Puidokas, T. Ramančiūnas, E. Ramelis, V. Tamašauskienė, V. Simaitienė, J. Armonas, G. Pyšniak, D. Jovaiša.

Violončelės metodinės grupės mokytojai ir moksleiviai rengia tarptautinius projektus, koncertus, supažindina su violončelės instrumento subtilybėmis. Aktyviai bendradarbiauja su kitomis muzikos mokyklomis, dalyvauja bendruose koncertuose ir festivaliuose.

Tarptautinių ir respublikinių konkursų ir festivalių svečiai: Lenkijos Gdynės m. muzikos mokyklos „Muzika Sacra“ mokytoja J. Rudka-Stefaniak, žinomi šalies violončelininkai, dėstytojai, mokytojai: LMTA styginių katedros vedėjas, profesorius R. Armonas, Vilniaus konservatorijos dėstytojas V. Kaplūnas, M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas A. Palšauskas, mokytojas ekspertas R. Armonas, mokytoja ekspertė R. Kalnėnaitė, prof. S. Sondeckienė.
Šalia kruopštaus pedagoginio darbo, metodinės grupės pedagogai ruošia ugdymo programas, sudaro ir leidžia gaidų rinkinius.
Parengta „Violončelės specialybės diferencijuota ugdymo programa dešimtmetėms muzikos mokykloms“. Programą sudarė V. Simaitienė.
I. Karsokienė išleido ir redagavo J. Jevstratov „Kūriniai violončelei“.
Mokytoja T. Kuc išleido 2 gaidų rinkinius: B. Dvariono „Pjesės“ (pritaikyta violončelei) ir „Pjesės violončelininkų ansambliui“.
Papildyta „B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kontraboso specialybės programa“. Programą sudarė A. Puidokas.
Parengta „Dešimties metų violončelės specialybės saviraiškinio ugdymo programa“. Programą sudarė: 1–2–3–4 mokymo metų – mokytoja metodininkė I. Čepulkovska;
5–6–7 mokymo metų – vyr. mokytojas E. Ramelis, vyr. mokytoja V. Serbentienė;
8–9–10 mokymo metų – mokytoja ekspertė T. Kuc, mokytoja ekspertė V. Simaitienė.
Skyriaus mokiniai plačiai koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose. Jie griežia Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus kongresų rūmuose, LR Seimo rūmuose, LR Prezidentūroje, LTV, Klaipėdos menų fakultete, LMTA, Kauno I-oje ir A. Kačanausko muzikos mokyklose, Vilniaus paveikslų galerijoje, M. K. Čiurlionio namuose ir kitose koncertinėse erdvėse.
Ypatingo dėmesio violončelininkų bendruomenėje sulaukia tęstinis projektas – violončelininkų ansamblių festivalis „Opus cello”. Nuolat dalyvauja daugiau negu 200 Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų violončelininkų. Po festivalio vyksta metodiniai aptarimai, dalijimasis mokinių pasiekimais ir violončelės mokymo dalyko problemomis. Džiugina didėjantis mokinių skaičius, norinčių mokytis groti violončele.

Mokytojo Glebo Pyšniako iniciatyva kiekvienų metų vasarą surengiamas festivalis-akademija „Ars SummerFest” (2019 įvyko IV festivalis). Projekto metu perteikia metodines žinias ir patirtį žymiausi Europos ir Lietuvos pedagogai.

Violončelės dalyko mokiniai nuolat laimi nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų vardus: Nacionalinis B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas, tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Sąskambiai”, tarptautinis Viktoro Radovičiaus konkursas, respublikinis konkursas „Cello virtuoso”, respublikinis konkursas „Mano violončelė” ir kt.