Koncertas „Rudens spalvos”

Šeštadienį, lapkričio 11 d. Vargonų salėje vyko smuiko skyriaus koncertas ,,Rudens spalvos“. Smuiko dalyko metodinė grupė nuoširdžiai dėkoja jauniesiems atlikėjams ir visiems klausytojams už rudens spalvomis papuoštą muzikinę šeštadienio popietę.

Be galo malonu jausti bendruomenės palaikymą, renkantis smuiko skyriaus koncertus savaitgalio įprasminimui. Tikimės dar ne kartą susitikti kituose skyriaus koncertuose.