Jaunųjų dainininkų koncertas „Dieve, leisk, kad aš gyvenčiau Tau”

Balandžio 30 dieną įvyko vokalo metodinės grupės mokytojų Reginos Šilinskaitės ir Laimos Domikaitės edukacinis projektas, išvyka koncertas „Dieve, leisk, kad aš gyvenčiau Tau“.  Molėtų bendruomenei skirtas koncertas Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje pavyko puikiai. Vaikų dainavimą lydėjo gausūs aplodismentai.
Po koncerto dalyvavome edukacijoje „Meniškame kaime”, kur kartu su gausiu būriu tėvelių, mokiniai tapė puodelius, smagiai leido laiką gamtoje.
Nuoširdus bendravimas paliko visiems neišdildomą įspūdį.
Keletas momentų iš renginio.