Teorinių dalykų metodinė grupė

Teorinių disciplinų metodinės grupės pirmininkė ENRIKA DŽIAUGIENĖ.

Metodinės grupės mokytojai: Tanzilia Digrienė (mokytoja metodininkė), Ignas Gudelevičius (mokytojas), Jūratė Kučinskaitė (mokytoja metodininkė), Kristina-Liudvika Kuzmaitė (mokytoja metodininkė), Daina Mažeikaitė (vyresnioji mokytoja), Tatjana Mikolajevič (vyresnioji mokytoja), Auksė Minkevičiūtė (vyresnioji mokytoja), Justina Račinska (mokytoja), Regina Sudnikavičienė (mokytoja metodininkė), Rita Šumskienė (vyresnioji mokytoja), Beatričė Baltrušaitytė (mokytoja), Daiva Zakarienė (mokytoja).

Teorinių disciplinų metodinė grupė įkurta kartu su mokykla 1948 metais. Jos mokymo turinio branduolį sudaro solfedžio ir muzikos istorijos disciplinos. Solfedžio pamokose vaikai mokomi skaityti natas balsu (kaip analogiškai raides), girdėti melodijas ir jas užrašyti, įsiklausyti ir suvokti sąskambius. Taip pat solfedžio pamokose susipažįstama su muzikos teorija. Muzikos istorijos pamokose vaikai susipažįsta su iškiliausių pasaulio ir Lietuvos kompozitorių kūryba, biografijomis, klausomasi muzikos kūrinių. Šiose pamokose lavinama muzikinio stiliaus pojūtis, atkreipiamas dėmesys į interpretacijos subtilybes.

Nuo VIII klasės iki X klasės vaikai gali pasirinkti mokymosi lygius-A lygis ruošia mokinius tolimesnėms muzikos studijoms aukštosiose muzikos mokyklose, B – lygį pasirinkę mokiniai mokosi tų pačių dalykų kaip ir A lygio mokiniai tik mažesne apimtimi, C lygio mokiniai pasirenka teorines disciplinas pagal savo norą. Nuo VIII klasės šalia  solfedžio ir muzikos istorijos prisideda naujos disciplinos- elementarioji muzikos teorija (glaustai supažindina su įvairiomis muzikos reiškinių sąvokomis); harmonija- mokslas skiriamas akordams, be kurių neįmanoma muzikinė kūryba, improvizacija, aranžuotės menas; muzikos kūrinių analizė- supažindina su kūrinių struktūra, forma. Besidomintiems džiazu nuo VIII klasės yra Džiazo istorijos pamokos.

Greta pamokų ne vienus metus turime tęstinius projektus-solfedžio konkursą „Pelikanas“ (dalyvauja geriausi VII klasių mokiniai).Visi mokyklą baigiantys VII ir X klasių mokiniai, kiekvieną pavasarį parengia koncertą „Dainuojame kartu“. Dainuojami daugiabalsiai kūriniai ansambliais. Tai yra baigiamojo solfedžio egzamino dalis.

Muzikos istorijos mokytojos kartu su savo mokiniais kasmet dalyvauja tarptautinėse muzikos ir meno mokyklų konferencijose, lanko su muzikos istorija susijusias Vilniaus vietas.

Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius ir turimą valandų skaičių, atnaujinome solfedžio ( I-VII kl),muz.istorijos programas, paruošėme džiazo istorijos programą. Esame parengę naują metodinę medžiagą ir vadovėlius, labiau susietus su šių dienų muzikine stilistika, nepamirštant įvairių tautų liaudies muzikos,  muzikinės kūrybos pavyzdžių iš įvairių epochų-pradedant viduramžiais,  baigiant XX a.

Nepamirštame ir lietuviškos liaudies muzikos papročių, iš kurių populiariausi kalėdiniai koncertai. Mūsų mokytojai dirba ir Lietuvos radijuje, rengdami muzikines laidas, dalyvauja įvairiuose konkursuose kaip vertinimo komisijų nariai, rengia respublikinės reikšmės vadovėlius, veda mokyklos renginius.