Sveikiname

VIII-ojo respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Jaunieji virtuozai“

LAUREATĄ

IGNĄ SIKORSKĮ

Mokytoja Jurga Silickienė