Smuiko metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Irina Kirzner ir Ramunė Grigienė.

Metodinės grupės mokytojai: L. Steponavičiūtė, R. Puodžiukė, L. Pugačiukienė, D. Baublienė, D. Kubilienė, R. Mažeikaitė, R. Aleksiūnienė, V. Vytienė, R. Grigienė, N. Okruško, D. Serbentienė, I. Grigaitienė, A. Vileikienė, Ž. Malikėnas. Arfos dalyko mokytojos: Galina Jakaitienė, Gabrielė Beinarytė.

Smuiko metodinėje grupėje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, paruošiantys gausų būrį profesionalumu pasižyminčių jaunųjų smuikininkų. Smuiko dalykas mokykloje turi gilias tradicijas. Trisdešimt metų mokykloje gyvavo pedagogų kamerinis orkestras. Savo koncertines programas šis kolektyvas pristatė Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Danijoje.

Smuiko dalyko moksleiviai – jau daugiau kaip dešimtmetį gyvuojančio Moksleivių simfoninio orkestro (meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas) pagrindas.

Jauniausieji smuikininkai griežia styginių orkestre, kuriam vadovauja mokytojai: Loreta Pugačiukienė ir Jonas Armonas. Šis kolektyvas dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei projektuose. Orkestras koncertavo didžiosiose Vilniaus miesto koncertinėse salėse, dalyvavo visose moksleivių dainų šventėse.

Galima pasidžiaugti, kad kiekvienais metais yra absolventų, pasirenkančių aukštąjį muzikos mokslą, o studijuojantys kitose specialybėse nepamiršta savo instrumento ir su meile muzikuoja Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblyje, kuriam vadovauja Modestas Jankūnas.

Smuiko metodinės grupės mokytojai šalia pedagoginės veiklos aktyviai organizuoja styginių muzikos festivalius, konkursus, vysto metodinę veiklą. Smuiko metodinės grupės iniciatyva buvo surengti garsių smuikininkų A. Miltonian (Maskva), S. Šalman (Sankt Peterburgas), Wolthart Erich Schuster (Austrija), Jurgio Dvariono, Aistės Dvarionaitės, Jono Urbos, Rimanto Čekuolio, Undinės Jagėlaitės, Beatos Vasiliauskaitės-Šmidtienės meistriškumo kursai. Kiekvienais metais patys gabiausi jaunieji smuikininkai surengia rečitalius. Metodinės grupės mokytojai ir moksleiviai dalyvauja: tarptautiniame seminare ir meistriškumo pamokose „Amerikos virtuozai“, tarptautiniame stygininkų seminare „Gintarinė svetainė“ Palangoje.

Mokykloje vykstančio prestižinio Balio Dvariono nacionalinio ir tarptautinio pianistų ir stygininkų konkurso organizaciniame darbe aktyviai dalyvauja smuiko metodinės grupės mokytojai. Kas dveji metai vykstančiame konkurse smuiko dalyko moksleiviai pelno laureatų ir diplomantų vardus. Kiekvienais metais mokykloje vyksta LMTA profesoriaus J. Dvariono meistriškumo pamokos.

Mokytojos Irinos Kirzner mokiniai 2017 ir 2019 metais tapo Paryžiuje vykusio prestižinio Tarptautinio A. Glazunovo styginių instrumentų konkurso laureatais.

Smuiko metodinė grupė organizuoja mokyklos bei Vilniaus miesto konkursus: „Virtuozinė pjesė“, „Balio Dvariono pjesė“, „Vikrūs piršteliai“, „Jaunieji virtuozai“, K. Kristapavičiaus etiudų konkursas.

Pedagogai pasižymi didele festivalių organizavimo patirtimi. Bendradarbiaujant su ambasadomis, surengti įvairių pasaulio šalių muzikos festivaliai: Gruzinų, Islandų, Amerikos, Ispanų, Skandinavų, Turkų, Armėnų, Izraelio ir kt.

Nuo 2009 m. mokykloje rengiamas tęstinis Respublikinis jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis. Festivalyje dalyvavo apie 400 moksleivių iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų muzikos mokyklų. Kasmet rengiamas respublikinis festivalis „Dainos ir šokiai smuikui“. 2017 m. surengtas koncertų ciklas, skirtas Juliui Andrejevui atminti.

Smuiko specialybės moksleiviai nuolat koncertuoja LR Seime, LR Prezidentūroje, Nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, Šv. Kotrynos bažnyčioje ir kitose Vilniaus miesto koncertinėse salėse.

Mokykloje mokoma groti ir rečiau sutinkamu instrumentu – arfa. Arfos klasę veda kūrybinga ir darbšti mokytoja Galina Jakaitienė. Mokytoja išugdė ne vieną Balio Dvariono nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso, Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė“ ir kitų konkursų laureatę. Paruošė moksleives studijoms aukštosiose muzikos mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.