Tęstinis vyresnių klasių meninis projektas „Su meile muzikai”

„MUZIKA – mūsų svajonė, marių laumės juosta delne,
MUZIKA skamba aplinkui, skraido ir kviečia – eime!“

Širdingai kviečiame – vasario 10 d. 18 val. Vargonų salėje – chorinio dainavimo bendrojo fortepijono skyriaus tęstinis vyresnių (8 – 9) klasių meninis projektas „Su meile muzikai“.