Lietuvių nacionalinių muzikos instrumentų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Aistė Bružaitė ir Nerijus Martinaitis.

Metodinės grupės mokytojai: Egidijus Ališauskas, Irma Asinavičienė, Aistė Bružaitė, Danguolė Daugilienė, Algirdas Jedemskij, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius, Nerijus Martinaitis, Jolita Matkienė, Žilvinas Rukas, Nikodemas Vaineikis, Lijana Venslovienė, Ula Paliokaitė.

Liaudies instrumentų metodinė grupė įkurta 1973 metais. Čia dirbantys pedagogai yra aukštos kvalifikacijos specialistai plačiai žinomi Vilniaus mieste, regione bei visoje respublikoje, o kai kurie ir už jos ribų.

Energingi ir veiklūs liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai aktyvia pedagogine ir koncertine veikla puoselėja mūsų krašto liaudies kultūrą, skatina jaunimą atgaivinti ir saugoti lietuvių liaudies tradicijas, skiepija meilę tautinei muzikai. Mokytojai ir mokinai nuolatos dalyvauja mokyklos, miesto ir visos respublikos kultūrinėje veikloje.

Šalia pedagoginės veiklos liaudies instrumentų metodinės grupės mokytojai rengia koncertus, metodinius susitikimus, meistriškumo kursus, veda atviras pamokas, skaito pranešimus, organizuoja įvairius renginius, seminarus, konferencijas, kūrybinius ir tęstinius projektus, festivalius, konkursus, betarpiškai bendrauja su mokyklos ir visos respublikos kolegomis, užmezga ir palaiko ryšius su kompozitoriais, aranžuoja kūrinius, paruošia ir pristato leidinius, knygas, mokymo planus, programas, yra įvairių konkursų žiuri komisijų nariai, tobulina savo kvalifikacijas.

Liaudies instrumentų metodinėje grupėje gyvuoja trys kolektyvai aktyviai dalyvaujantys mokyklos, miesto bei visos Lietuvos koncertiniame gyvenime:

Liaudies instrumentų orkestras – vadovas Nerijus Martinaitis, kanklių grupės vadovė Rūta Jonynienė, skudučių grupės vadovas Žilvinas Rukas.

Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“ – vadovai Lijana Venslovienė ir Algirdas Jedemskij.

Postfolkloro ansamblis „Šilo paukščiai“ – vadovai Irma Asinavičienė ir Žilvinas Rukas.

Kūrybingi ir iniciatyvūs liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai suorganizavo ir parengė:

Tęstinius festivalius ir projektus:

Respublikinius liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalius „Pavasario sutartinė“

Tęstinius projektus „Mokomės vieni iš kitų“

Tarpmokyklinius projektus „Sveika muzika“

Tarpmokyklinius projektus „Pavasario skambesiai“

Bendrus projektus „Mes Lietuvoje – Lietuva mumyse“

Kūrybinius projektus „Bičiulystės gaidos“

Moksleivių meninius projektus „Iš dainų skrynelės“

Adventinius vakarus „… kai beribėj tyloj pražysta bekraštis baltumas“

Projektus – edukacines programas „Tai margumas mūsų šalelės“

Ir kt.

Konkursus:

Nacionalinius Jono Švedo konkursus

Respublikinius Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursus, skirtus prof. Antanui Smolskui atminti

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kanklininkų konkursus, skirtus prof. Prano Stepulio atminimui

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos birbynės atlikėjų konkursus „Gamos ir etiudas“

Seminarus ir konferencijas:

Respublikinius muzikos bei meno mokyklų liaudies instrumentų pedagogų seminarus „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos erdvėje“

Respublikines mokytojų konferencijas „Kokybiškas liaudies instrumentų atlikėjų ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“

Koncertus:

Lietuvių kompozitorių minėjimo vakarus

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtus renginius

LR Prezidentūroje iškilmingų ceremonijų koncertus

Mokytojų dienai skirtus renginius

Mamos dienai skirtus renginius

Kalėdinius renginius

Birbynių muzikos koncertus šeimai ir draugams

Ir kt.

Pastaruoju metu liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai ir mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, pasirodo Lietuvos televizijos laidose. Mylėdami ir gerbdami savo liaudies instrumentus, stengiasi populiarinti juos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Skleidžia kanklių ir birbynių muziką, atlieka įvairiausių stilių programas, dalyvauja neįprastuose projektuose, ieško naujų šių instrumentų skambesio spalvų.