Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis”

VADOVAI: LIJANA VENSLOVIENĖ IR VYTAUTAS KIMINIUS

Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis” koncertinę veiklą pradėjo 2001 metais. Per dešimt gyvavimo metų kolektyvas koncertavo Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Seime, Vilniaus miesto rotušėje, Kongresų rūmuose, Nacionalinėje filharmonijoje, M. K. Čiurlionio bei S. Vainiūno namuose, įvairiuose Lietuvos kompozitorių rengiamuose autoriniuose vakaruose.

Dalyvavo respublikinėse dainų šventėse, festivaliuose: „Džiaukimės drauge”, „Tek saulelė”, „Rytų Lietuvos žiedas”, „Pavasario sutartinė”, „Skambėkite, stygos”, „Žvėrių ir paukščių karnavalas”, „Žvaigždės ir žvaigždutės”.

2004 metais Liaudies instrumentų festivalyje Panevėžyje apdovanotas nominacija už jautrų muzikavimą.

2007 metais įrašyta kompaktinė plokštelė kartu su kitais Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kolektyvais.

Liaudies instrumentų ansamblio „Ievarėlis“ atliekami kūriniai skambėjo Vienoje, Romoje, Paryžiuje. Ansamblis atliko Vaidos Striaupaitės-Beinarienės kūrinį „Protėvių laiškai“ (simfoniniam orkestrui, liaudies instrumentų ansambliui ir solistams), kuris skambėjo 2010 m. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, vėliau – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, šv. Jonų bažnyčioje bei Trakų pilyje (kartu su LNF kameriniu ansambliu „Musica humana“).