Tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos žanrai“

2024 m. kovo 5, 6 dienomis Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Vargonų salėje vyko fortepijono metodinės grupės tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos žanrai“. Šis projektas pristato klavyro muzikos istoriją per muzikos žanrus nuo baroko epochos iki šių dienų ir visuomet pasižymi itin gausiu jaunųjų pianistų dalyvavimu.

Šių metų projekto tema – programinės pjesės. Trijų dalių koncerte ,,Muzikos magija“ skambėjo įvairių epochų programinės miniatiūros, salė aidėjo nuo audringų plojimų ir nenutrūkstamo fortepijono skambesio – grojo net 75 jaunieji atlikėjai! Projekto organizatorės ir koncertų vedėjos – mokytojos Jelena Augaitienė ir Daina Kavaliauskienė – išsamiai ir įdomiai pristatė skambėsiančio kūrinio programiškumo bruožus, pagrindinius kompozicinius principus, atlikimo ypatumus. O klausytojus sužavėjo ne tik visų mokytojų kūrybingumas, parenkant mokiniams labai spalvingą ir įvairiapusį repertuarą, bet ir pačių vaikų noras iliustruoti grojamą kūrinį savo pieštu piešiniu, trumpu pasakojimu ar net sukurtu eilėraščiu. Mokiniai ypač susidomėję klausėsi savo bendraamžių ir kitų klasių mokinių atliekamų išraiškingų, nuotaikingų pjesių, stengdamiesi įsiklausyti į kompozitoriaus muzikos garsais pavaizduotas įvairias emocines būsenas (liūdesį, svają), gamtos vaizdus (mėnulio šviesą, audrą, lietutį, vėjelį, saulutę, pavasarį), vabzdžius ir gyvūnus. Vaikų piešiniai džiugino spalvingumu, išradingumu, piešimo technika, o sukurtos eilės ir trumpi pasakojimai apie grojamą kūrinį stebino originalumu.

Koncerto metu tvyrojusi kūrybinga, pilna emocijų ir nuotaikų atmosfera bei patirti įspūdžiai ilgai primins šiuos puikius muzikinius vakarus jaukioje mokyklos Vargonų salėje.

1. Koncerto programa

 2. Koncerto programa

 3. Koncerto programa