Šv. Cecilijos minėjimas

Maloniai kviečiame į muzikų globėjos Šv. Cecilijos minėjimo koncertus, skirtus šviesios atminties mokytojos Jūratės Bundzaitės atminimui.