Klasikinės gitaros metodinė grupė

Klasikinės gitaros metodinė grupės pirmininkė Agnė Varanavičienė.

Mokytojai: Olga Lingienė, Zigmas Čepulėnas, Saulius S. Lipčius ir Marijanas Mikolajevič.

Klasikinės gitaros skyrius Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje gyvuoja jau daugelį metų. Klasikinės gitaros renginių tokių kaip festivalių, konkursų organizuojama labai daug. Daugelį tokių renginių organizuojami inicijuojant B. Dvariono DMM klasikinės gitaros metodinės grupės. Nors skyriuje dirba penki mokytojai, klasikinės gitaros veikla labai aktyvi. Nuo 2013 m organizuojami du svarbūs renginiai: Respublikinis Senovinės muzikos festivalis ir Tarptautinis klasikinės gitaros šiuolaikinės muzikos konkursas. 2019 m pirmą kartą suorganizuota Respublikinė klasikinės gitaros mokytojų konferencija. Mokytojai skaito  pranešimus Respublikiniuose, Tarptautiniuose  seminaruose: A. Varanavičienės metodinis pranešimas Tarptautiniame konkurse „Sąskambiai“ 2018m., O. Lingienės pranešimas  Respublikiniame seminare „Kūrybiškumo įtaka efektyviam mokymuisi“, 2020m.  Nuo 2016 vyksta Baltijos gitarų kvarteto organizuojamas Tarptautinis klasikinės gitaros festivalis- konkursas Birštone ( S. S. Lipčius ir Z. Čepulėnas).  Dalyvavo tokie klasikinės gitaros muzikantai kaip : Roland Dyens, Aniello Desiderio,Pavel Steidl, Lukasz Kuropaczewski, Judicael Perroy, Amadeus guitar duo, Eden Stell duo, Raphaella Smits, Vladislav Blaha. Birštonas birželio mėnesio pradžioje tampa gitaros sostine, čia vyksta meistriškumo pamokos, paskaitos, parodos, tarptautinis konkursas.

Klasikinės gitaros mokiniai dalyvauja daugelyje konkursų ir laimi prestižiniuose konkursuose prizines vietas: Matas Jaroševičius( mokyt. A. Varanavičienė), E. Montvilaitė, ( mokyt. O. Lingienė), A. Poškus ( mokyt. S. Lipčius). Organizuojamos klasikinės gitaros stovyklos,  koncertinės kelionės .

2020 m. išleisti du metodiniai leidiniai.  „Pjesių rinkinys atostogoms“, A. Varanavičienės aranžuotos populiarios muzikos pjesės pritaikytos klasikinės gitaros duetams. Kitas leidinys Dešimties bagatelių ciklas „ Pievų taku“, išleido ir aranžavo Z. Čepulėnas.

Klasikinės gitaros metodinė grupė glaudžiai bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis. O. Lingienė bendradarbiauja su senovinės muzikos ansambliu Lyra ( vadovė A. Stankevičienė).  A. Varanavičienė ( kl. gitara) , A. Stančikaitė( vokalas) ir V. Blažienė ( fortepijonas) paruošė edukacinę senosios muzikos koncertinę programą Trakų pilyje 2020m.

Galime pasidžiaugti glaudžiais ryšiais su Kauno I- osios muzikos mokyklos klasikinės gitaros skyriumi ( vadovė I. Raginienė). Dažnai organizuojami koncertai, bendri projektai.