Jūratė Bundzaitė


(1952-2015)

pedagogė, pianistė, vargonininkė
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje dirbo 1977-2015 metais.

Fortepijono meno pagrindų mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (mokytojų Teresės Rubackienės ir Irenos Gomolickaitės klasėje). 1970-1975 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. S. Žiūraitienės ir E. Dineikaitės klasėje (įgytas pianistės solistės diplomas). 1975-1982 m. studijavo LMTA prof. L. Digrio vargonų klasėje (įgytas vargonininkės solistės diplomas). Nuo 1977 m. dirbo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje ir nuo 1986 m. buvo fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

Jūratė Bundzaitė buvo autoritetas visiems skyriaus mokytojams. Gerai planuojamas darbas ir kryptingas tikslo siekimas kūrė palankią terpę skyriaus mokinių sėkmingam vystymuisi bei aukštiems pasiekimams. Jos nuomonė buvo svari ir gerbiama, pastabos – taiklios, profesionalios ir taikios. Ji buvo preciziškai dėmesinga tekstui, štrichams ir autoriaus idėjai, interpretuojant kūrinį.

Jūratės Bundzaitės iniciatyva gimė graži tradicija – fortepijono metodinės grupės mokinių koncertas, skirtas Šv. Cecilijos dienai. Kasmet šiame koncerte dalyvauja gausus jaunųjų pianistų būrys.

Jūratė buvo ne tik mokytoja, bet ir atlikėja vargonininkė. Ji koncertavo Lietuvoje ir už jos ribų ansamblyje bei solo, prie didžiųjų katedrų vargonų ir parapijinėse bažnyčiose, festivaliuose, renginiuose su kolegomis vargonininkais, dainininkais, aktoriais. Lietuvoje – Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Šv. Jonų bažnyčioje, Kauno arkikatedroje, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (bazilikoje), Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Užsienyje – Steinfelde, Braunschweige, Görlitze, Bautzene, Rykjavike, Malmėje, Kopenhagoje, Niagara Lake (Kanadoje).

Repertuare – senasis vokiečių barokas, romantizmo epochos kūriniai, senoji ir šiuolaikinė prancūzų vargonų muzika ir Baltijos šalių kompozitorių kūriniai. Labai svarbią repertuaro dalį sudarė lietuvių kompozitorių kūryba bei M. K. Čiurlionio opusai. J. Bundzaitė – pirmoji daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių vargonams atlikėja. Ji tobulinosi vargonų meistriškumo kursuose Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Čekijos Respublikoje, Šveicarijoje, Austrijoje, profesorių G. Litaize, G. Bovet, J. Guillon, M. Schneider, M. Schlechta, N. Danby klasėse. Ji sėmėsi žinių iš vokiečių profesorės, Olivier Messiaen mokinės Almut Roesler.

1995 m. Jūratė Bundzaitė susipažino su fleitininke profesore Angelika Euler. Tarp menininkių užsimezgė kūrybinė draugystė, sugrota dešimtys koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Šios draugystės ir bendradarbiavimo dėka į Lietuvą buvo pakviestas profesorės vadovaujamas fleitų nonetas. Šis įvykis davė impulsą suburti panašų kolektyvą ir mokykloje, kuris vėliau virto Fleitų orkestru. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Fleitų orkestras sėkmingai gyvuoja iki šių dienų ir yra vienintelis Rytų Europoje, kuriame mokiniai muzikuoja retomis – kontrabosine, bosine ir altine – fleitomis.

Jūratė Bundzaitė buvo lyderė nelyderiaudama, gyveno nesiafišuodama. Asmenybė, kuri nuolat puoselėjo savo meninę individualybę, plėtė ir gilino vidinio pasaulio ribas. Esame laimingi, galėję pažinti šį dvasingos profesijos, gilios sielos žmogų – fortepijono ir vargonų mokytoją Jūratę Bundzaitę.

2019 m. Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje įvyko renginys, skirtas prisiminti ir pagerbti ilgametę šios mokyklos mokytoją ekspertę, fortepijono skyriaus vedėją Jūratę Bundzaitę. Vakaro metu renginio svečiai turėjo progą susipažinti su Jos asmenybe bei pasiaukojamu darbu, uždegant vaikų meilę muzikai, ugdant laisvą, kūrybingą ir pozityvų žmogų. Vienas iš renginio akcentų buvo filmas apie Jūratę, sukurtas Igno Gudelevičiaus, Zitos Kelmickaitės, Miroslavo Stankevičiaus.