Jaunučių chorai

CHORŲ VADOVAI: STEPONAS MIKAS, DIANA MIKIENĖ, JURGITA ŠARKUVIENĖ, ELVYRA PLIOPIENĖ:

Jaunučių chorai – nuolatiniai Vilniaus miesto renginių: „Džiaukimės drauge“, „Dainuoju tau“, „Vilniaus vieversėliai“, „Dainų kelionės“ dalyviai. Jie sėkmingai atstovauja Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą visose respublikinėse ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje mokytojas S. Mikas dirigavo jaunučių chorams, taip pat šventėje dalyvavo mokytojų N. Krupavičiūtės ir E. Pliopienės kolektyvai.
Festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ jaunučių chorai, vadovaujami S. Miko ir D. Mikienės, E. Pliopienės, pelnė pirmo laipsnio diplomus. Jaunučių choras vad. E. Pliopienės dalyvavo Maltiečių vaikų paramos renginyje Daukanto aikštėje  ir Motinų apdovanojimo šventėje Prezidentūroje.
Mokyklos jaunučių kolektyvai ir patys inicijuoja įvairius renginius, bendradarbiauja su kitų mokyklų kolektyvais ir kūrybinėmis studijomis, užsimezgė ilgalaikė draugystė su Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos tautinių šokių kolektyvu „Viltukas“, su baleto mokykla „Pro baletas Akademija“.
Greta įvairių proginių, autorinių  koncertų ryškiai nušvito į respublikinį išaugęs mokytojų S. Miko ir D. Mikienės projektas „Seku, seku pasaką“, tautinėmis spalvomis žėri tęstinis Vilniaus miesto renginys „Iš dainų skrynelės“.