Jaunučių chorai

CHORŲ VADOVAI: STEPONAS MIKAS, DIANA MIKIENĖ, NATALIJA KRUPAVIČIŪTĖ, ELVYRA PLIOPIENĖ:

Jaunučių chorai nuolatiniai Vilniaus miesto renginių: „Džiaukimės drauge“, „Dainuoju tau“, „Vilniaus vieversėliai“, „Širdelėj skamba vis lopšinė“, dalyviai. Taip pat jie atstovauja B. Dvariono muzikos mokyklą visose respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų šventėse.  2009-07-03 Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje mokytojas S. Mikas dirigavo jaunučių chorams. Šventėje dalyvavo mokytojų N. Krupavičiūtės ir E. Pliopienės kolektyvai.
2011 m. festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ II klasės choras (vad. E. Pliopienė) ir III klasės choras (vad. S. Mikas ir D. Mikienė) pelnė pirmo laipsnio diplomus.
Mokyklos jaunučių kolektyvai ir patys inicijuoja įvairius renginius. Greta įvairių proginių, autorinių  koncertų ryškiai nušvito į respublikinį išaugęs mokytojų S. Miko ir D. Mikienės projektas „Seku, seku pasaką“, tautinėmis spalvomis žėri tęstinis Vilniaus miesto renginys „Iš dainų skrynelės“.