Fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Regina Jurkonienė, Jurga Silickienė, Algimantas Velička

Metodinės grupės mokytojai: Vaiva Blažienė, Jelena Augaitienė, Rūta Banevičienė, Algirdas Biveinis, Egidijus Buožis, Danguolė Čivilytė, Linas Dužinskas, Izolda Imbrasienė, Galina Jaruševičienė, Daina Kavaliauskienė, Snieguolė Kliunkienė, Ina Masiulienė, Jurgita Melienė, Rūta Misiūnaitė, Elena Namajūnienė, Tatjana Oganian, Rasa Paulavičienė, Elle Raaliste, Giedrė Rytel, Sunigilda Smolskienė, Kristina Smulskytė, Skaistė Šuminienė, Audra Telksnytė, Alicija Tryk, Veronika Vitaitė, Dalia Vyšniauskienė.

Fortepijono metodinė grupė apima platų veiklos spektrą ir išsiskiria savo aktyvia, turininga, įvairiapuse pedagogine bei menine veikla. Skyriuje dirba kompetentingi ir kūrybingi pedagogai, puoselėjantys gilias mokyklos tradicijas, tampriai bendraujantys ir bendradarbiaujantys su savo mokinių tėvais, organizuojantys konkursus, festivalius, edukacinius renginius, meistriškumo kursus.

Kasmet sugrįžusių po vasaros atostogų jaunųjų pianistų laukia pasiruošimas mokykliniam etiudų konkursui ,,Jaunieji virtuozai”. Lavindamas moksleivių pianistinės technikos įgūdžius, plėsdamas virtuoziškumo galimybes, ugdydamas ištvermę ir drąsą, konkursas padeda jauniesiems virtuozams visapusiškai tobulėti. Renginio patrauklumą liudija dalyvių gausa – kasmet sulaukiama 70-90 atlikėjų.

Jau tradicija tapo kasmetiniai jaunųjų pianistų koncertai muzikos globėjos Šv. Cecilijos minėjimui ir šviesios atminties mokytojos Jūratės Bundzaitės atminimui. Dviejų dalių koncertai maloniai stebina dalyvių entuziazmu; norinčių paminėti šią jaukią ir emociškai šiltą dieną kasmet susirenka virš 60-ties jaunųjų atlikėjų.

Džiugina puikus fortepijono metodinės grupės tęstinis projektas ,,Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono skyriaus pedagogikos istorijos puslapiai”. Kilnus projekto tikslas dovanoja mokyklos bendruomenei puikius renginius ir turi gilią prasmę: prisiminti ir pagerbti mokykloje dirbusius pedagogus, skatinti domėjimąsi savo mokyklos istorija, puoselėti mokyklos tradicijas. Koncertų metu Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokiniai, mokytojai ir svečiai kviečiami pasidalinti prisiminimais apie mokyklą ir jos fortepijono dalyko mokytojus, išvysti nuotraukose įamžintas akimirkas, stebėti vaizdo įrašus, pasiklausyti mokyklos moksleivių atliekamų kūrinių.

Nuo 2019 metų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai bei Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla vykdo jau tęstiniu tapusį projektą, skirtą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo etapui Leipcige, kuris neabejotinai turėjo įtakos menininko brandai. Išsamios edukacinės paskaitos ir koncertai vyko Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje, Ariogaloje, Raseinių meno mokykloje, Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose Vilniuje. Projekto renginiuose dalyvavo profesorius Rokas Zubovas, grojo fortepijono metodinės grupės moksleiviai.

Labai svarus, naudingas ir reikšmingas yra daugiau nei dešimtmetį vykstantis tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos istorija”, supažindinantis mokyklos moksleivius, jų tėvelius bei svečius su klavyrinės muzikos istorija. Įdomios, informatyvios projekto paskaitos ir koncertai rengiami mokykloje, o finaliniai koncertai persikelia į miesto koncertines erdves. Kiekviename koncerte išsamiai pristatoma tam tikros epochos kompozitorių kūryba. Vaizdinė medžiaga iliustruoja jaunųjų pianistų atliekamą kūrinį, pasakojimą apie kompozitorių, jį supusią istorinę-kultūrinę aplinką, fortepijono atsiradimą ir jo vystymosi istoriją. Projektu siekiama sužadinti moksleivių norą pažinti grojamą kūrinį platesniame kontekste, praplėsti pedagoginį repertuarą, viešinti mažiau žinomus kompozitorius, pristatyti retai atliekamus kūrinius. Jauniesiems atlikėjams šis projektas turi svarbią pažintinę reikšmę ir kasmet sulaukia didelio moksleivių, mokytojų bei visuomenės dėmesio.

Giminingą idėją atspindi ir tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos žanrai”. Koncertų ciklas pristato klavyro muzikos istoriją per muzikos žanrus nuo baroko epochos iki šių dienų. Įvairių žanrų ir jų atlikimo ypatumai, svarba jaunųjų atlikėjų meninei raidai, pedagoginio darbo subtilybės – šios temos gvildenamos projekto seminaruose, kuriuose pranešimus pristato Vilniaus miesto muzikos mokyklų mokytojai. Polifonijos, stambios formos kūrinių koncertų baigiamieji akordai skambėjo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje, kur dalyvavo ir kitų Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunieji pianistai, vyko įdomios diskusijos bei meistriškumo pamokos.

2019 metais mokykloje įvyko jubiliejinis, X-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis-konkursas ,,Sąskambiai”. Patrauklus renginio tikslas – skatinti ir populiarinti kamerinį moksleivių muzikavimą – kiekvieną kartą sulaukia vis didesnio atgarsio ne tik Lietuvos, bet ir užsienio jaunųjų atlikėjų tarpe.

Jaunųjų pianistų konkursu ,,Musica amabile” siekiama sudominti kuo daugiau norinčių išbandyti savo jėgas dalyvių. Konkurso reikalavimai lanksčiai pritaikyti visiems fortepijono meno besimokantiems jauniesiems muzikantams – konkurso dalyviai gali išreikšti save skirtingose kategorijose. Šiame renginyje nėra skelbiami dalyvių vardai, pavardės, mokyklos ir kita informacija, o tai sąlygoja nešališką ir objektyvų komisijos vertinimą. 2008 metais konkursas peraugo į Respublikinį ir sukvietė virš 100 dalyvių ne tik iš pagrindinių saviraiškos ugdymo mokyklų, bet ir iš atokiausių Lietuvos vietų. Jau tradicija tapo kas metus besikeičiantis konkurso formatas: vienais metais jis mokyklinis, kitais – respublikinis. Vertinimo komisiją sudaro tik Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos absolventai, jau tapę žymiais pianistais ir muzikais ar dar besimokantys Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Visi jie garsina Balio Dvariono mokyklos vardą.

Fortepijono metodinė grupė entuziastingai rengia bendrus projektus su įvairių šalių ambasadomis Lietuvoje. Skamba įvairių šalių kompozitorių muzika, atliekama ne tik pianistų, bet ir kitų metodinių grupių mokinių, kamerinių ansamblių, chorų bei orkestrų. Įvairių šalių ambasadų atstovai noriai dalyvauja teminiuose susitikimuose ir koncertuose, organizuoja edukacinius renginius moksleiviams. Mokykloje buvo surengti islandų, lenkų, rusų, armėnų, gruzinų, turkų, rumunų, azerbaidžaniečių, amerikiečių, japonų, ukrainiečių, prancūzų muzikos koncertai bei festivaliai.

Kiekvienus mokslo metus fortepijono metodinė grupė užbaigia iškilmingu šventiniu koncertu Užutrakio dvare. Į koncertus gausiai renkasi pakiliai nusiteikusi publika, kupina gerų emocijų ir negailinti šiltų aplodismentų kiekvienam atlikėjui. Nuostabi dvaro aplinka, rūmų aura, puikus instrumentas sukuria ypatingą nuotaiką ir visus koncerto dalyvius įkvepia bei pakylėja. Tokia ypatinga šviesia gaida suskamba ir mokyklos absolventų atliekami muzikos kūriniai.

Fortepijono metodinės grupės mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, laimi prizines vietas, garsina šalies ir savo mokyklos vardą. Augdami ir tobulėdami, jie augina, žavi ir džiugina kitus.