Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „VENTUS MUSICALE 2024”

INTERNATIONAL COMPETITION FOR WOODWIND AND BRASS INSTRUMENTAL SOLOISTS „VENTUS MUSICALE 2024”


2024
Kovo 1-3 d. / 1-3 March

Konkurso nuostatai (LT) The rules of the competition (EN)
Dalyvio paraiška Application form
Prašymas gauti tarptautinio konkurso
„VENTUS MUSICALE 2024” privalomų kūrinių natas
Request to receive the sheet music of the compulsory works of the competition
”VENTUS MUSICALE 2024”