Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Galina Jaruševičienė, Rimantas Jurkonis ir Arūnas Navakas.

Metodinės grupės mokytojai: Artūras Alšauskas, Juozas Gabartas, Linas Dužinskas, Rimas Jurkonis, Nijolė Kuklytė, Gediminas Laurinavičius, Romualdas Lukošius, Arūnas Navakas, Valerijus Ramoška,  Leonid Šinkarenko, Edmundas Urbonas, Ina Masiulienė, Ugnius Vaiginis, Kęstutis Vaiginis, Laimonas Bilevičius, Gytis Cinauskas, Valdas Grenda, Kutavičius Tomas, Vytautas Labutis, Karolis Levarauskas, Rasa Malikėnienė, Darius Rudis, Gintaras Samsonas, Dana Smolskaitė, Ieva Šataitė-Dailidienė, Audra Telksnytė, Eglė Žukauskienė, Snieguolė Kliunkienė, Auksuolė Varkulevičienė, Neli Beredina.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė buvo įsteigta 1976 m. žinomo lietuvių kompozitoriaus, mokyklos pedagogo Miko Vaitkevičiaus iniciatyva, kuris daugiau kaip 25 metus jai vadovavo. Tai buvo pirmas tokio skyriaus įkūrimas Lietuvoje. Nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų dirbo žymūs džiazo ir populiariosios muzikos meistrai: Vladimiras Čekasinas, Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas, Algis Frankonis, Olegas Molokojedovas, Arūnas Navakas. Nuo 1998 m. metodinėje grupėje pradėjo dirbti ir Lietuvos džiazo pradininkas, Lietuvos estradinio orkestro (LEO) įkūrėjas ir kompozitorius Juozas Tiškus. Vėliau į metodinės grupės veiklą įsijungė ir kiti pedagogai: R. Jurkonis, A. Alšauskas, S. Šaltenis, A. Penikas, G. Laurinavičius, L. Šinkarenko, T. Kutavičius, V. Labutis, G. Abarius, N. Ščiukaitė, R. Tallat-Kelpšaitė, B. Dambrauskaitė, J. Gabartas, A. Puidokas, V. Urmilevičius, E. Urbonas, A. Telksnytė, D. Dubietytė, L. Šalučkaitė, J. Čepaitytė, D. Buklerevičiūtė, R. Rapalytė, R. Lukošius, V. Vaiginis, šviesios atminties J. Miščiukaitė, V. Ramoška. Choreografai: A. Stravinskas, N. Beredina, N. Kuklytė, V. Šiškinas, D. Meškauskas.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės pedagogai išugdė profesionalius džiazo ir populiariosios muzikos atlikėjus: Vytautą Labutį, Nedą Malūnavičiūtę, Liudą Mockūną, Janą Maksimovičių, Arvydą Kazlauską, Darių Rudį, Brigitą Bublytę, Feliksą Zakrevskį, Beatričę Baltrušaitytę, Domantą Aleksą, Marijų Aleksą, Dmitrijų Golovanovą, Danutę Buklerevičiūtę, Dimą Šavrovą, Loretą Frankonytę, Ireną Starošaitę, Violetą Riaubiškytę, Aistę Pilvelytę ir daugelį kitų.
1980–1995 m. džiazo ir populiariosios muzikos skyrių kuravo dabartinė mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė, o nuo 1995 m. metodinės grupės kuratorė, direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė.
1997 m. džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė pradėjo organizuoti respublikinius bei tarptautinius seminarus ir konferencijas. Profesionalūs džiazo ir populiariosios muzikos pedagogai savo patirtį skleidžia Lietuvos bei užsienio pedagogams. Tai metodinės grupės pirmininkai: Arūnas Navakas, Rimantas Jurkonis. Taip pat mokytojai: Juozas Gabartas,  Ugnius Vaiginis, Gediminas Laurinavičius, Olegas Molokojedovas, Laimonas Bilevičius, Alfonsas Penikas, Raimonda Tallat-Kelpšaitė.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės moksleiviai nuolat dalyvauja respublikiniuose „Dainų dainelės“, B. Almonaitytės vardo vokalistų, M. Vaitkevičiaus vardo jaunųjų atlikėjų, tarptautiniuose – „Muzika be sienų“, „Mes pasaulis“, „Birštono festivalis“, „Džiazo viltis“, „Sąskambiai“, „Jazz fontanas“, „Turkų muzikos“ konkursuose ir festivaliuose.
Talentingi moksleiviai – respublikinių, tarptautinių festivalių ir konkursų laureatai: Paulius Andersson, , Gabrielė Laškaitė, Tomas Kuzinas, Karina German, Karolis Šimaitis, Edgaras Koldaras, Gabrielė Kiršaitė, Karolis Leverauskas, Adomas Kuzinas, Radvilė Bautronytė, Edgaras Sabilo, Ani Juchanian, Nikita Yousupov.

Labai įdomius ir kūrybingus mušamųjų muzikos vakarus rengia G. Laurinavičius ir L. Bilevičius. Teatralizuotą pasaką „Mikimauzo klubas“ ir mokytoja N. Kuklytė. B. Almonaitytės vardo, „Mažųjų žvaigždučių“, M. Vaitkevičiaus, „Muzika be sienų“, „Džiazo viltis“ bei kitų respublikinių bei tarptautinių konkursų Vokietijoje, Estijoje ir kt. šalyse konkursų lamėtojais tapo metod. gr. pirmininko R. Jurkonio, pedagogų: S. Šaltenio, O. Molokojedovo, S. Kudžmienės, D. Buklerevičiūtės, J. Gabarto, U. Vaiginio bei kitų pedagogų moksleiviai.

Moksleiviai ir mokytojai nuolat dalyvauja Birštono muzikos festivalyje.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinėje grupėje labai reikšminga yra pedagogų koncertinė veikla. Pedagogų:  L. Šinkarenko, J. Gabarto, R. Tallat-Kelpšaitės, S. Šaltenio, R. Rapalytės, bendri koncertai su savo moksleiviais turi didelės įtakos jų meniniam ugdymui bei saviraiškai.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su įvairiais televizijos kanalais – LRT, LNK bei rengia bendrus meninius projektus. Direktorės pavaduotoja I. Karsokienė režisavo bendrus projektus su LRT: prancūzų muzikos festivalį „Aš myliu Paryžių gegužy“, J. Tiškaus jubiliejinį koncertą, M. Vaitkevičiaus kūrybos vakarą, mokyklos  jubiliejinį koncertą. Su  amerikiečių ambasada – muzikos fetivalį „Sveikas, senasis Holivude“. Rengiant bendrus projektus su televizija puikias aranžuotes parengė metodinės grupės pirmininkas A. Navakas bei mokytojas E. Urbonas. Choreografiją renginiams kuria N. Kuklytė, N. Beredina,

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su daugelio šalių: Estijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos muzikos mokyklomis, organizuoja kartu su fortepijono metodine grupe tarptautinį konkursą – festivalį „Saskambiai“, bendradarbiauja su Jūrmalos (Latvija), Goldap (Lenkija) muzikos mokyklomis, užsienio šalių ambasadomis, Vilniaus Kolegijos džiazo katedros studentai atlieka pedagoginę praktiką. Kartu su Vilniaus Kolegijos studentais „Šokio teatre” buvo pastatytas G. Samsono ir A. Navako miuziklas “Styga”.

Džiazo metodinė grupė rengia bendrus projektus, koncertus ir meistriškumo kursus su Vilniaus kolegija, Kiryat-Ono (Izraelis) konservatorija.

Baigę mokyklą moksleiviai studijas  tęsia LMTA bei  prestižinėse pasaulio ugdymo įstaigose -Berklio koledže (JAV), Grioningen universitete ir kt.