Chorinio dainavimo metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Steponas Mikas ir Virginija Katinienė.

Metodinės grupės mokytojai : R. Katinas, V. Katinienė, N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, R. Pažusienė, E. Pliopienė, A. Stankevičienė, J. Šarkuvienė,
E. Zujienė, D. Jozėnas, A. Stančikaitė, J. Leitaitė.

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio dainavimo metodinė grupė gyvuoja jau  42 metus. Metodinę grupę kuruoja direktorės pavaduotoja Vaida Beinarienė.
Chorinio dainavimo metodinė grupė sujungia penkis kolektyvus – tris jaunučių chorus,  jaunių chorą „Andante“ ir jaunių chorą „Viva voce“ (apie 450 moksleivių). Jaunučių chorams vadovauja mokytojai: N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, E. Pliopienė. Jaunių chorui „Andante“ vadovauja A. Stankevičienė. Chorui „Viva voce“ vadovauja V. Katinienė ir R. Katinas.
Per šį laikotarpį chorinio dainavimo metodinė grupė užmezgė ryšius su kolektyvais iš įvairių Europos šalių: Latvijos, Lenkijos, Italijos, Vengrijos, Japonijos.
Metodinės grupės kolektyvai – nuolatiniai įvairių renginių dalyviai. Tai – Pasaulio lietuvių dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, „Didysis muzikų paradas“, chorų festivaliai – „Vilniaus vieversėliai“, „Dainuoju tau“, „Džiaukimės drauge“, „Mes –Lietuvos vaikai”, meninis projektas „Mes su vyturiu dainuojam“. Pedagogai drauge su savo mokiniais dalyvauja koncertuose, skirtuose paminėti žymius mūsų respublikos veikėjus ir muzikus (tai renginiai, skirti M. K. Čiurlionio, K. Brundzaitės, V. Kudirkos sukaktims pažymėti).
Pedagogai ir patys aktyvūs festivalių, konkursų, seminarų, ugdymo programų, teminių koncertų rengėjai: festivalis „Klasika vaikams“, muzikiniai kūrybiniai projektai „Vandenys pavasariniai“ , tęstinis projektas „Muzikuokime drauge“, šalies jaunučių chorų tęstinis renginys „Seku, seku pasaką“, „Iš dainų skrynelės“, šalies chorų tęstinis projektas festivalis „Dainų tiltai“. Nuo 1999 m. vyksta respublikiniai jaunųjų dirigentų konkursai, tai tapo gražia tradicija rengti juos kas du metus. Konkursai skiriami paminėti žymiems Lietuvos muzikams – K . Brundzaitei, K. Kaveckui, S. Šimkui, J. Naujaliui.
Mokyklos chorai dalyvauja ir atliekant stambios formos kūrinius. „Viva voce“ choras dalyvavo statant B. Briteno operą „Mažasis kaminkrėtys“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre, A. Navako ir G. Samsono miuziklą „Styga – miuziklas apie mūsų gyvenimą” Šokio teatre.
Pažintį su kitomis valstybėmis,  jų kultūra plečia ir koncertai skirti konkrečioms šalims, tai – Skandinavijos šalių, Armėnijos, Ispanijos, Italijos, Gruzijos, Japonijos, Izraelio muzikos festivaliai.
Chorai koncertavo JAV, Prancūzijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Austrijoje, Turkijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Olandijoje, Latvijoje, Suomijoje, Japonijoje.