Amerikietiško stepo ansamblis „JustTap”

Vadovė – Auksuolė Varkulevičienė

Amerikietiško stepo (Tap dance) ansamblis „JustTap Dance Company“ vienas Jauniausių Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kolektyvų – JustTap Dance Company – įkurtas 2010 metais. Tai vienintelis Amerikietiško stepo ansamblis Lietuvoje, šokantis Tap dance. Kolektyve šoka moksleiviai nuo pirmos iki dešimtos klasės.

Amerikietiškas stepas arba Tap dance – tai šokis su metalinėmis plokštelėmis pakaustytais batais. Šis šokis visame pasaulyje yra neatskiriama miuziklų, muzikinių filmų ir spektaklių dalis.

Nuo susibūrimo dienos šiame kolektyve jau šoko daugiau kaip 60 mokyklos moksleivių.

Pirmasis kolektyvo pasirodymas įvyko 2011 metų rugpjūčio 31 dieną mokyklos mokslo metų atidarymo koncerte. Tai tapo graži tradicija stepo šokėjams pasirodyti ne tik kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet kartu su džiazo skyriaus moksleiviais šokti mokyklos kalėdiniuose koncertuose.

2018 metais „JustTap“ kolektyvas pirmą kartą dalyvavo šokių konkurse „Ant stogo“ ir laimėjo I vietą. Šį laimėjimą vainikavo Lietuvos radijo laida „Muzikinė dėžutė”, kurioje patys moksleiviai pasakojo apie Amerikietišką stepą. Tai buvo didelė paskata moksleiviams judėti tarptautinių konkursų link.

2019 m. birželio 14-16 dienomis Rygoje (Latvija) vyko Tarptautinis Tap dance konkursas, iš kurio kolektyvas grįžo su 2 aukso ir 2 sidabro medaliais.

Reprezentuodamas Balio Dvariono muzikos mokyklą „JustTap DC“ kolektyvas šoko:

  • Tarptautiniame vaikinų ir merginų meno kolektyvų festivalyje „FESTIvaLIUKS“, kurį organizavo Vilniaus Lietuvių namai;
  • TV3 televizijos filmavime „Mylimiausi“;
  • Miuziklo vakare, kur atliko ištrauką iš miuziklo „42-oji gatvė”;
  • LRT projekte „Šok“;
  • V ir VI  tęstinio muzikos mokyklų meninio projekto „Muzika-vaizde“ koncertuose: „Kviečiame pašokti“ ir „Kinas, kinas, kinas“;
  • Edukaciniame projekte „Iš miuziklo istorijos“;
  • VIII ir IX Jaunųjų muzikos atlikėjų festivalyje „Piešiu muziką“;
  • Kartu su mokyklos ansambliu „Lirum“ koncertavo Pirklių namuose vykusio seminaro dalyviams;
  • Tautinių mažumų departamento ir Kultūros ministerijos organizuotame Pietryčių Lietuvos mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo renginyje, skirtame Pietryčių Lietuvos moksleiviams;

Vokalo specialybės moksleiviai, paįvairindami savo pasirodymus, neretai šoka ir stepą solo. Dalius Garnys dainavo ir šoko  LNK laidoje „2 minutės šlovės“, Dainų dainelėje, pasirodė laidoje „X faktorius“.

Paulius Cinauskas dainavo ir šoko  LTV laidoje „Vunderkindai.lt“,  Dainų dainelėje.

Kolektyvo repertuare – Amerikietiško stepo šokiai – nuo klasikos iki šiuolaikinių choreografijų.