VI respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

KVIEČIAME DALYVAUTI
VI RESPUBLIKINIAME JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSE,
skirtame artėjančiam pirmosios Lietuvos Dainų šventės šimtmečiui paminėti

Konkurso data: 2023 03 18

Visa detali informacija skelbiama internetinėje svetainėje
dvarionomokykla.lt

Kontaktinis asmuo: Regina Pažusienė
regina.pazusiene@gmail.com
+37060534833

VI respublikinio jaunųjų dirigentų konkurso nuostatai

  Tėvų/globėjų sutikimas dėl dalyvavimo VI respublikiniame jaunųjų dirigentų konkurse

Dalyvio anketa

PRIVALOMŲ KŪRINIŲ SĄRAŠAS:

A kategorijos dalyviams:
M. Petrausko harm. l. l. daina „Motuš, motuše“. Diriguoti 2 posmus.

B kategorijos dalyviams:
M. K. Čiurlionio harm. l. l. daina „Šėriau žirgelį“. Diriguoti 1, 2 posmus: 1 – vyrų chorui, 2 – mišriam chorui.

C kategorijos dalyviams:
M. Petrausko, ž. A. Jakšto „Kaitink, šviesi saulute“. Diriguoti 1 posmą.
Kūrinys prie choro „Viva voce“: St. Šimkaus harm. l. l. daina „Per tamsią naktelę“ Diriguoti 2 posmus.

D kategorijos dalyviams:
Č. Sasnausko, ž. Maironio „Kur bėga Šešupė“. Diriguoti 1 ir 4 posmus.
Kūrinys prie choro „Viva voce“: J. Naujalio, ž. Maironio „Jaunimo giesmė“. Diriguoti 1 posmą.